Υπολογισμός κόστους φρεατοπασσάλου
Πατήστε εδω για να στείλετε τα δεδομένα μέσω προηγούμενου δημιουργημένου αρχείου
Προσοχή: όπου δεν εισαχθεί τιμή το σύστημα θα λάβει αυτόματα την τιμή "1"
Εισαγωγή δεδομένων
1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διάμετρος φρεατοπασσάλου: cm
Τελικό ύψος σκυροδετημένου τμήματος: M
Ύψος κεφαλής: M
Ύψος τμήματος χωρίς σκυρόδεμα (φουγάρο): M
Ποσοστό επιφάνειας οπλισμού φρατοπασσάλου: %
2. ΥΛΙΚΑ
  Α. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΠροσφορά έτοιμου σκυροδέματος από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο με βαρέλα: €/Μ3
Προσφορά άντλησης σκυροδέματος: €/Μ3
Απώλειες υλικού σκυροδέματος: %
  B. ΟΠΛΙΣΜΟΣ Προσφορά προμήθειας ράβδων στο έργο: €/kg
Απώλειες υλικού οπλισμού: %
Αναγωγή αποστατών-συρμάτων στην τιμή του κιλού: €/kg
  Γ. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑΠροσφορά προμήθειας πρόσμικτου: €/kg
Κατανάλωση πρόσμικτου: kg/M3
3. ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάτρηση φρεατοπασσάλου: €/Μ
Έγχυση σκυροδέματος: €/Μ3
Κατασκευή οπλισμού: €/kg
Τοποθέτηση οπλισμού: €/kg
Κόστος σωλήνωσης αν απαιτείται: €/M
Κόψιμο κεφαλής: €/M3
Απομάκρυνση υλικών εκσκαφής: €/M3